Шаблони

За оформление на докладите ползвайте шаблона от правилника за издаване в "Годишник на ТУ-София".

Правилник за публикуване в "Годишник на ТУ-София".

Електронна форма за рецензентите (doc).

Електронна форма за рецензентите (docx).

Изглед на формата на рецензиите (pdf).

Постер за "БулЕФ 2018" (Office 2003).

Постер за "БулЕФ 2018" (Office 2013).

Споразумение за прехвърляне на авторско право.

Приемо-предавателен протокол.

Последно модифициране: сряда, 20 юни 2018, 13:25