Шаблони

За представяне на конференцията:

Постер за "БулЕФ 2019" (Office 2003).

Постер за "БулЕФ 2019" (Office 2013).

--------------------------------------------------

За "Годишник на ТУ-София":

За оформление на докладите ползвайте шаблона от правилника за издаване в "Годишник на ТУ-София".

Правилник за публикуване в "Годишник на ТУ-София".

Електронна форма за рецензентите (doc).

Електронна форма за рецензентите (docx).

Изглед на формата на рецензиите (pdf).

Споразумение за прехвърляне на авторско право.

Приемо-предавателен протокол.

------------------------------------------------------

За IEEE:

Шаблон за оформяне на доклади за IEEE Xplore Digital Library.

Споразумение за прехвърляне на авторско право на IEEE.

Последно модифициране: сряда, 24 април 2019, 14:03