Контакти

АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ:

България, София 1000

бул. „Климент Охридски” №8

ТУ-София, Деканат на ЕФ, каб. 12222

Научна конференция „ЕФ

Телефон: 02 965 23 70

Е-mail: ef-conference@tu-sofia.bg

web: ef-conference.tu-sofia.bg

webmaster: ef-web@tu-sofia.bg

Последно модифициране: четвъртък, 31 март 2016, 09:19