Важни дати

  Заявка за участие:

   до 13.07.2018 г.

  Потвърдително писмо:

   до 27.07.2018 г.

  Регистрация:

   на 11.09.2018 г.

  Изпращане на докладите за Годишник на ТУ-София по

  електронната поща:

   до 12.10.2018 г.

  Подаване на докладите за IEEE чрез OpenConf :

   до 31.10.2018 г.

  Срок за рецензентите:

    до 21.12.2018 г.

Последно модифициране: петък, 30 ноември 2018, 17:16