Важни дати

Заявка за участие:  до 14.07.2017 г.
Потвърдително писмо:  до 28.07.2017 г.
Регистрация:  на 11.09.2017 г.
Представяне на докладите:  до 13.10.2017 г.
Последно модифициране: петък, 9 юни 2017, 13:44