Важни дати

  Заявка за участие:

   до 14.07.2019 г.

  Потвърдително писмо:

   до 28.07.2019 г.

  Регистрация:

   на 11.09.2019 г.

  Изпращане на докладите за Годишник на ТУ-София по

  електронната поща:

   до 13.10.2019 г.

  Подаване на докладите за IEEE чрез OpenConf :

   до 13.10.2019 г.

  Срок за рецензентите:

    до 10.11.2019 г.

Последно модифициране: петък, 19 април 2019, 10:40