Такси за участие

 

Българи

Лева с ДДС

Чужденци

 Евро с ДДС

 

Участник с до два доклада

120

120

 

Участник без доклад/гости

300

120

 

Докторанти

60

120

 

Спонсори/дарители/реклама

1200

1200

Таксата за правоучастие включва: до 2 доклада, материали, кафе паузи, коктейл, официална вечеря. Тя може да се внесе по време на регистрацията за участие в конференцията или да се преведе до 20.08.2017 г. по банкови сметки:

Юробанк ГРУП България АД

ТУ-София, ЕФ

гр. София, бул. “Климент Охридски” № 8

BIC: BPBIBGSF

BGL: IBAN BG89BPBI 7940 1046 1397 02

EURO: IBAN: BG98BPBI 7940 1446 1397 01

В документа за превода задължително да се посочи името на участника и наименованието на конференцията „БулЕФ 2018”.

Последно модифициране: сряда, 20 юни 2018, 13:21