Шаблони

За оформление на докладите ползвайте шаблона от правилника за издаване в "Годишник на ТУ-София".

Правилник за публикуване в "Годишник на ТУ-София".

Електронна форма за рецензентите (doc).

Електронна форма за рецензентите (docx).

Изглед на формата на рецензиите (pdf).

Постер за "ЕФ 2018" (Office 2003).

Постер за "ЕФ 2018" (Office 2013).

Споразумение за прехвърляне на авторско право.

Приемо-предавателен протокол.

Последно модифициране: понеделник, 2 април 2018, 11:19