Важни дати

Заявка за участие:  до 13.07.2018 г.
Потвърдително писмо:  до 27.07.2018 г.
Регистрация:  на 11.09.2018 г.
Представяне на докладите:  до 12.10.2018 г.
Последно модифициране: понеделник, 2 април 2018, 10:56