АКТУАЛНО

За авторите, които искат да публикуват представените на „БулЕФ 2018“ доклади в:

 • Годишник на ТУ-София, трябва да изпратят електронно копие на пълните доклади на пощата на конференцията ef-conference@tu-sofia.bg във формат на MS Word 2003 до 12.10.2018г. Имената на файловете да се формират от номера на секцията (за постерните сесии ‘p1’, ‘p2’ или ‘p3’), номера на доклада в секцията и фамилията на първия от авторите (примерно: 1_5_Ivanov.doc, p1_3_Stoyanov.doc);
 • IEEE Xplore Digital Library, трябва да регистрират и качат готовите докладите (pdf файл до 6MB) в системата за управление на конференцията (OpenConf от главното меню на сайта на конференцията) до 31.10.2018г.

-----------------------------------------

Указания за авторите на докладите за IEEE Xplore за работа с OpenConf - BulEF 2018:

Authors:

 1. Регистрация на доклада  (Make submission);
 2. Попълва се изискваната информация във формата за заявление, като задължително се дава отметка в полето „Съгласявам се със събирането и използването на моята лична информация” (най-горе във формата за заявление);
 3. Системата връща email на посоченият адрес с информацията за заявлението;
 4. Качване на файл – пълният текст на доклада (Upload file);
 5. В полето Submission ID: се въвежда номера, който сте получили по email при записване, а в полето въведенатa парола при регистрацията на доклада;
 6. Избира се файл и файлов формат, които задължително трябва да си съответстват (максимален размер на файла 6MB);
 7. Преглед на файла (View file);
 8. В полето Submission ID: се въвежда номера, който сте получили по email при записване;
 9. Проверка на състоянието (Check status), като в полето Submission ID: се въвежда номера, който сте получили по email при записване, а в полето : въведенатa парола при регистрацията на доклада.

---------------------------------------

Указания за рецензентите на докладите за IEEE Xplore за работа с OpenConf - BulEF 2018:

I. Първоначална регистрация

    1. В полето 

       Review and Program Committees:

               Sign Up — Keycode: на началната страница въведете – revkey;

   2. Попълва се изискваната информация във формата за заявление, като задължително се дава отметка в полето „I consent to the collection and use of my personal information, including receiving emails, for activities related to BulEF2018“  (Съгласявам се със събирането и използването на моята лична информация, включително получаване на emails, за дейностите свързани с БулЕФ2018);

   3. При успешна регистрация се изписва „Thank you for signing up. We have emailed you a confirmation with your information“ и системата изпраща email на посоченият адрес с информацията за заявлението;

   4. При назначение на рецензия ще получите известие на посочения email адрес.

II. Следващо влизане в системата OpenConf, като рецензент става чрез

       Review and Program Committees:

 • Sign In

            като се използват името и паролата от първоначалната регистрация.

----------------------------------------

За представените на „БулЕФ 2018" доклади ще има една от следните две възможности:

 • На български език и отговарящи на изискванията на „Годишник на ТУ-София“ ще се публикуват в него; авторските права ще са на ТУ-София.
 • На английски език и отговарящи на изискванията на IEEE, и успешно минали през двама рецензенти ще бъдат публикувани в IEEE Xplore Digital Library; авторските права ще са на IEEE.

За допълнителни указания следете на сайта на конференцията. 

----------------------------------

Последно модифициране: петък, 21 септември 2018, 13:48