АКТУАЛНО

Още информация за ЕФ 2017

Електронно копие на редактираните доклади да се изпраща на пощата на конференцията ef-conference@tu-sofia.bg във формат на MS Word 2003 до 13.10.2017.

Имената на файловете да се формират от номера на секцията (за постерните сесии ‘p1’, ‘p2’ или ‘p3’), номера на доклада в секцията и фамилията на първия от авторите (примерно: 1_5_Ivanov.doc, p1_3_Stoyanov.doc).

За програмата на конференцията виж в главното меню "Програма".

За програмата на конференцията, следете на този сайт.

Срокът за приемане на заявки за конференцията се удължава до 21.07.2017 г.

Приемат се заявки за участие в "ЕФ 2017".

Заявките се правят чрез електронна форма, която се извиква от главното меню "Заявка за участие".

------------------------------------

Последно модифициране: неделя, 17 септември 2017, 12:13