АКТУАЛНО

Конференция на "Електротехнически факултет" при ТУ-София натрупа опит и намери своите постоянни участници през годините. Във връзка десетата годишнина  на конференцията и с желанието на организаторите за следващо по-високо ниво на изява на авторите представящи своите научни разработки, се предприемат стъпки за рефериране на докладите от конференцията в международни научни бази данни.

Поради това наше желание, ще има промени в правилата за представяне и публикуване на докладите в следващите конференции. Препоръчваме още от сега всички презентации да са английски език, а при възможност и докладите. Това ще е едно от задължителните условия за бъдещите конференции.

Следете сайта на конференцията за всичко актуално.

------------------------------------

Последно модифициране: вторник, 12 юни 2018, 13:48