АКТУАЛНО

Още информация за ЕФ 2017

Информация за авторите представили доклади на „ЕФ 2017“

    Всички автори с доклади на "ЕФ 2017", желаещи да се публикуват работите им в "Годишник на ТУ-София"

и спазили предходните срокове, да представят до 8.12.2017г. в каб. 12323 или 12304, следните документи:

               •  подписано „Споразумение за прехвърляне на авторското право“ (виж в "Шаблони");

               •  авторите получили забележки от рецензентите да ги отстранят до 8.12.2017г. и да изпратят редактираните доклад на пощата на конференцията в doc и pdf формат;

                •  докладите в два еднообразни екземпляра отпечатани на формат А4;

                • "Приемно-предавателен протокол"  (виж в "Шаблони") - попълнен и подписан.

--------------------------------------------

Информация за рецензентите:

  • Всички рецензии трябва да се изпратят най-късно до 23.11.2017г. в електронен вид на пощата на конференцията ef-conference@tu-sofia.bg .
  • Всички рецензии трябва да се предадат и на хартиено копие (подписано от рецензента) до 30.11.2017г. в каб. 12304 или 12323.
  • Електронна форма за изготвяне на рецензия може да се намери в секция  "Шаблони" от главното меню.

-----------------------------------------

Електронно копие на редактираните доклади да се изпраща на пощата на конференцията ef-conference@tu-sofia.bg във формат на MS Word 2003 до 13.10.2017.

Имената на файловете да се формират от номера на секцията (за постерните сесии ‘p1’, ‘p2’ или ‘p3’), номера на доклада в секцията и фамилията на първия от авторите (примерно: 1_5_Ivanov.doc, p1_3_Stoyanov.doc).

------------------------------------------

За програмата на конференцията виж в главното меню "Програма".

За програмата на конференцията, следете на този сайт.

Срокът за приемане на заявки за конференцията се удължава до 21.07.2017 г.

Приемат се заявки за участие в "ЕФ 2017".

Заявките се правят чрез електронна форма, която се извиква от главното меню "Заявка за участие".

------------------------------------

Последно модифициране: четвъртък, 23 ноември 2017, 11:11