АКТУАЛНО

За авторите с доклади в IEEE

            Молим всички автори да проверят статуса на докладите си в системата „OpenConf BulEF“ и да отстранят забележките на рецензентите – срок 20.1.2019.

          Да обновят файловете след редакцията чрез “Upload File” .

            Често забелязани неточности за редактиране:

                        - Заглавията не трябва да са само с главни букви

                        - Във футъра на първа страница трябва да има следния номер (както е дадено в шаблона)   978-1-5386-7565-6/18/$31.00 ©2018 IEEE

             Всички автори ще получат писмо от IEEE за начина на попълване на електронна форма за авторско право. Да се следват инструкциите в писмото.

             Молим в рамките на деня на получаване на писмото да попълнят електронната форма за авторско право.

------------------------------------------------------------------

За авторите с доклади за Годишник на ТУ-София

           Всички автори с доклади на БулЕФ 2018, желаещи да се публикуват работите им в „Годишник на ТУ-София“ и спазили предходните срокове, да представят до 18.1.2019г. в каб. 12323 или 12304, следните документи:

                          • подписано „Споразумение за прехвърляне на авторското право“;

                          • авторите получили забележки от рецензентите да ги отстранят до 18.1.2019г. и да изпратят редактираните доклад на пощата на конференцията в doc и pdf формат;

                          • докладите в два еднообразни екземпляра отпечатани на формат А4;

                          • "Приемно-предавателен протокол" - попълнен и подписан. 

------------------------------------------------

Срок за рецензентите:

Годишник на ТУ-София - 21.12.2018г. (електронна форма за рецензии

IEEE Xplore - 21.12.2018г. (OpenConf - BulEF2018)

---------------------------------------------------------------

За авторите, които искат да публикуват представените на „БулЕФ 2018“ доклади в:

 • Годишник на ТУ-София, трябва да изпратят електронно копие на пълните доклади на пощата на конференцията ef-conference@tu-sofia.bg във формат на MS Word 2003 до 12.10.2018г. Имената на файловете да се формират от номера на секцията (за постерните сесии ‘p1’, ‘p2’ или ‘p3’), номера на доклада в секцията и фамилията на първия от авторите (примерно: 1_5_Ivanov.doc, p1_3_Stoyanov.doc);
 • IEEE Xplore Digital Library, трябва да регистрират и качат готовите докладите (pdf файл до 6MB) в системата за управление на конференцията (OpenConf от главното меню на сайта на конференцията) до 31.10.2018г.

-----------------------------------------

Указания за авторите на докладите за IEEE Xplore за работа с OpenConf - BulEF 2018:

Authors:

 1. Регистрация на доклада  (Make submission);
 2. Попълва се изискваната информация във формата за заявление, като задължително се дава отметка в полето „Съгласявам се със събирането и използването на моята лична информация” (най-горе във формата за заявление);
 3. Системата връща email на посоченият адрес с информацията за заявлението;
 4. Качване на файл – пълният текст на доклада (Upload file);
 5. В полето Submission ID: се въвежда номера, който сте получили по email при записване, а в полето въведенатa парола при регистрацията на доклада;
 6. Избира се файл и файлов формат, които задължително трябва да си съответстват (максимален размер на файла 6MB);
 7. Преглед на файла (View file);
 8. В полето Submission ID: се въвежда номера, който сте получили по email при записване;
 9. Проверка на състоянието (Check status), като в полето Submission ID: се въвежда номера, който сте получили по email при записване, а в полето : въведенатa парола при регистрацията на доклада.

---------------------------------------

Указания за рецензентите на докладите за IEEE Xplore за работа с OpenConf - BulEF 2018:

I. Първоначална регистрация

    1. В полето 

       Review and Program Committees:

               Sign Up — Keycode: на началната страница въведете – revkey;

   2. Попълва се изискваната информация във формата за заявление, като задължително се дава отметка в полето „I consent to the collection and use of my personal information, including receiving emails, for activities related to BulEF2018“  (Съгласявам се със събирането и използването на моята лична информация, включително получаване на emails, за дейностите свързани с БулЕФ2018);

   3. При успешна регистрация се изписва „Thank you for signing up. We have emailed you a confirmation with your information“ и системата изпраща email на посоченият адрес с информацията за заявлението;

   4. При назначение на рецензия ще получите известие на посочения email адрес.

II. Следващо влизане в системата OpenConf, като рецензент става чрез

       Review and Program Committees:

 • Sign In

            като се използват името и паролата от първоначалната регистрация.

Последно модифициране: събота, 19 януари 2019, 20:02