АКТУАЛНО

За авторите с доклади в IEEE


Докладите от  БулЕФ 2018“ вече са публикувани в 
 IEEE Xplore Digital Library

------------------------------------------------------------------

PDF eXpress Instructions for Authors - срок 29.1.2019

             Всички автори ще получат писмо от IEEE за начина на попълване на електронна форма за авторско право. Да се следват инструкциите в писмото и на сайта на IEEE.

            Накрая ще има попълнена декларация за авторско право, която подписалите лица ще получат по email.  Молим до 23.1.2019 авторите да попълнят електронните форми за всеки доклад.

            Важно Заглавието на доклада и авторите, попълнени във формата за авторско право, трябва да съвпадат точно с тези от последно актуализираните файлове в  „OpenConf BulEF“.

           Молим всички автори да проверят статуса на докладите си в системата „OpenConf BulEF“ и да отстранят забележките на рецензентите – срок 20.1.2019.

          Да обновят файловете след редакцията чрез “Upload File” .

            Често забелязани неточности за редактиране:

                        - Заглавията не трябва да са само с главни букви

                        - Във футъра на първа страница трябва да има следния номер (както е дадено в шаблона)   978-1-5386-7565-6/18/$31.00 ©2018 IEEE, със съответното форматиране по шаблона.

                       - Пред имената на авторите не трябва да остават поредните им номера (1st , 2nd ...)

            ------------------------------------------------------------------

За авторите с доклади за Годишник на ТУ-София

           Всички автори с доклади на БулЕФ 2018, желаещи да се публикуват работите им в „Годишник на ТУ-София“ и спазили предходните срокове, да представят до 18.1.2019г. в каб. 12323 или 12304, следните документи:

                          • подписано „Споразумение за прехвърляне на авторското право“;

                          • авторите получили забележки от рецензентите да ги отстранят до 18.1.2019г. и да изпратят редактираните доклад на пощата на конференцията в doc и pdf формат;

                          • докладите в два еднообразни екземпляра отпечатани на формат А4;

                          • "Приемно-предавателен протокол" - попълнен и подписан. 

------------------------------------------------

Срок за рецензентите:

Годишник на ТУ-София - 21.12.2018г. (електронна форма за рецензии

IEEE Xplore - 21.12.2018г. (OpenConf - BulEF2018)

---------------------------------------------------------------

За авторите, които искат да публикуват представените на „БулЕФ 2018“ доклади в:

 • Годишник на ТУ-София, трябва да изпратят електронно копие на пълните доклади на пощата на конференцията ef-conference@tu-sofia.bg във формат на MS Word 2003 до 12.10.2018г. Имената на файловете да се формират от номера на секцията (за постерните сесии ‘p1’, ‘p2’ или ‘p3’), номера на доклада в секцията и фамилията на първия от авторите (примерно: 1_5_Ivanov.doc, p1_3_Stoyanov.doc);
 • IEEE Xplore Digital Library, трябва да регистрират и качат готовите докладите (pdf файл до 6MB) в системата за управление на конференцията (OpenConf от главното меню на сайта на конференцията) до 31.10.2018г.

-----------------------------------------

Указания за авторите на докладите за IEEE Xplore за работа с OpenConf - BulEF 2018:

Authors:

 1. Регистрация на доклада  (Make submission);
 2. Попълва се изискваната информация във формата за заявление, като задължително се дава отметка в полето „Съгласявам се със събирането и използването на моята лична информация” (най-горе във формата за заявление);
 3. Системата връща email на посоченият адрес с информацията за заявлението;
 4. Качване на файл – пълният текст на доклада (Upload file);
 5. В полето Submission ID: се въвежда номера, който сте получили по email при записване, а в полето въведенатa парола при регистрацията на доклада;
 6. Избира се файл и файлов формат, които задължително трябва да си съответстват (максимален размер на файла 6MB);
 7. Преглед на файла (View file);
 8. В полето Submission ID: се въвежда номера, който сте получили по email при записване;
 9. Проверка на състоянието (Check status), като в полето Submission ID: се въвежда номера, който сте получили по email при записване, а в полето : въведенатa парола при регистрацията на доклада.

---------------------------------------

Указания за рецензентите на докладите за IEEE Xplore за работа с OpenConf - BulEF 2018:

I. Първоначална регистрация

    1. В полето 

       Review and Program Committees:

               Sign Up — Keycode: на началната страница въведете – revkey;

   2. Попълва се изискваната информация във формата за заявление, като задължително се дава отметка в полето „I consent to the collection and use of my personal information, including receiving emails, for activities related to BulEF2018“  (Съгласявам се със събирането и използването на моята лична информация, включително получаване на emails, за дейностите свързани с БулЕФ2018);

   3. При успешна регистрация се изписва „Thank you for signing up. We have emailed you a confirmation with your information“ и системата изпраща email на посоченият адрес с информацията за заявлението;

   4. При назначение на рецензия ще получите известие на посочения email адрес.

II. Следващо влизане в системата OpenConf, като рецензент става чрез

       Review and Program Committees:

 • Sign In

            като се използват името и паролата от първоначалната регистрация.

Последно модифициране: събота, 23 февруари 2019, 10:55